Oferta cenowa

Konto internetowe WestSteino
stworzone do bezpiecznych przelewów,
zakupów online, podróży i nie tylko!

*This one-time card issuing fee will be charged from your WestStein account once you receive your card, activate it and add funds to it.
WestStein pricing

Cennik

 

Opłata za kartę wirtualną

EUR 3.00

Opłata za kartę plastikową

EUR 7.00

Miesięczna opłata za usługę

EUR 3.00

Opłata za kartę dodatkową

EUR 19.99

Przelew z Karty WestStein na Kartę WestStein (wyłącznie posiadacze kart KYC – KYC)

1% wartości

Opłata za przychodzący przelew SEPA

1% kwoty transakcji, maksymalnie 9,00 €

Opłata za wychodzący przelew SEPA

0,45% kwoty transakcji, maksymalnie 5,00 €

Międzynarodowa SWIFT płatność

EUR 9.99

Wymiana karty

EUR 10.00

Lokalna wypłata z bankomatu – opłata za transakcję (Kraje strefy Euro korzystające z EUR)

2% wartości Wypłaty, min 1 €

Wypłata gotówki w sklepach – Za granicą

2,50 € + 1,5% kwoty + 4% FX

Sprawdzenie salda w bankomacie

EUR 0.50

Zakup krajowy (Kraje strefy Euro korzystające z EUR)

Darmowe

Zakup międzynarodowy

0,50 + opłata za wymianę waluty wynosząca 3% wartości transakcji

Doładowanie karty zewnętrzną kartą debetową

3% kwoty transakcji

Doładowanie karty zewnętrzną kartą kredytową

5% kwoty transakcji

Kolejne zapytanie o pin

EUR 1.50

Opłata za wpłatę na API karty

EUR 0,55

Limity

Klient zweryfikowany**

Maksymalne saldo karty

EUR 16 800

Przelewy przychodzące SEPA na dzień (maks. 3 transakcje)
na miesiąc
na rok

EUR 5 600
-
-

Doładowanie voucherem (Czasowo niedostępny)

N/D

Przelew z karty WestStein na kartę WestStein na dzień
na miesiąc
na rok

EUR 5 600
-
-

Maksymalne doładowanie na dzień
na miesiąc
na rok

EUR 5 600
EUR 5 600
EUR 67 200

Przelewy wychodzące SEPA na dzień
na miesiąc
na rok

EUR 5 600
-
-

Lokalne (strefa Euro) i międzynarodowe transakcje kupna na dzień (maks. 20 transakcje)
na miesiąc
na rok


EUR 8 000
-
-

Maksymalna wypłata z bankomatu na dzień
na miesiąc
na rok
na pojedynczą transakcję

EUR 1500
-
-
EUR 750

Maksymalna kwota wydatków na dzień
na miesiąc
na rok

EUR 8 000
-
-

*Klient niezweryfikowany to osoba, która nie przeszła przez procedurę identyfikacji klienta i która, w porównaniu do klienta zweryfikowanego, posiada niższe limity na doładowania, wypłaty gotówki, płatności i salda.

**Klient zweryfikowany to osoba, która przeszła przez procedurę identyfikacji klienta. Po pomyślnym zakończeniu procesu identyfikacji klienta, klient niezweryfikowany staje się klientem zweryfikowanym i może w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności i korzyści oferowanych przez kartę. Dowiedz się więcej w zakładce „Wsparcie”.

WestStein card

Otwarcie konta internetowego WestStein jest szybkie i darmowe.