Oferta cenowa

Konto internetowe WestSteino
stworzone do bezpiecznych przelewów,
zakupów online, podróży i nie tylko!

*This one-time card issuing fee will be charged from your WestStein account once you receive your card, activate it and add funds to it.
WestStein pricing

Wydanie karty i opłaty miesięczne

 

Otworzenie konta IBAN karty

DARMOWE

Opłata za kartę

EUR 3.99

Miesięczna opłata za usługę

EUR 1.50

Transakcje

 

Przelew z karty WestStein na kartę WestStein

1%

Przelewy przychodzące SWIFT

EUR 0.80

Przelewy przychodzące SEPA

EUR 0.55

Przelewy wychodzące SEPA

EUR 0.55

Doładowanie voucherem (Czasowo niedostępny).

5,5%, minimum EUR 1.00

Transakcje administracyjne

 

Wymiana karty

EUR 10.00

Opłata za badanie transakcji

EUR 15.00

Korzystanie z bankomatów

 

Stała opłata za wypłaty z bankomatów w strefie euro

EUR 4.00

Limity

Klient niezweryfikowany*

Klient zweryfikowany**

Maksymalne saldo karty

EUR 150.00

EUR 35 000.00

Przelewy przychodzące SEPA na dzień (maks. 3 transakcje)
na miesiąc
na rok

EUR 150
EUR 150
EUR 1800

EUR 35 000.00
-
-

Przelewy przychodzące SWIFT na dzień (maks. 3 transakcje)
na miesiąc
na rok

N/D
N/D
N/D

EUR 35 000.00
-
-

Doładowanie voucherem (Czasowo niedostępny)

N/D

N/D

Przelew z karty WestStein na kartę WestStein na dzień
na miesiąc
na rok

N/D
N/D
N/D

EUR 15 000
-
-

Maksymalne doładowanie na dzień
na miesiąc
na rok

EUR 150
EUR 150
EUR 1800

EUR 35 000.00
-
-

Przelewy wychodzące SEPA na dzień
na miesiąc
na rok

N/D
N/D
N/D

EUR 15 000
-
-

Lokalne (strefa Euro) i międzynarodowe transakcje kupna na dzień (maks. 20 transakcje)
na miesiąc
na rok


EUR 150
EUR 150
EUR 1800


EUR 15 000
-
-

Maksymalna wypłata z bankomatu na dzień
na miesiąc
na rok
na pojedynczą transakcję

EUR 50
EUR 50
EUR 50
EUR 50

EUR 1500
-
-
EUR 750

Maksymalna kwota wydatków na dzień
na miesiąc
na rok

EUR 150
EUR 150
EUR 1800

EUR 15 000
-
-

*Klient niezweryfikowany to osoba, która nie przeszła przez procedurę identyfikacji klienta i która, w porównaniu do klienta zweryfikowanego, posiada niższe limity na doładowania, wypłaty gotówki, płatności i salda. Procedura weryfikacyjna jest dostępna na portalu klienta WestStein. W ramach procedury należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania osoby (np. rachunek za media) oraz tożsamość.

**Klient zweryfikowany to osoba, która przeszła przez procedurę identyfikacji klienta. Po pomyślnym zakończeniu procesu identyfikacji klienta, klient niezweryfikowany staje się klientem zweryfikowanym i może w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności i korzyści oferowanych przez kartę. Dowiedz się więcej w zakładce „Wsparcie”.

WestStein card

Otwarcie konta internetowego WestStein jest szybkie i darmowe.

OTWÓRZ MOJE KONTO