Noteikumi un nosacījumi

Spēkā no 2016.gada 11.novembra

Svarīga informācija

Šie ir noteikumi un nosacījumi līgumam, kas noslēgts starp mūsu uzņēmumu „Prepaid Financial Services” Ltd, adrese: 5.stāvs, Langham House, 302-308 Regent Street, Londona W1B 3AT, un jums kā personu, kura noslēdz šo līgumu. Pirms kartes vai konta aktivizēšanas vai lietošanas rūpīgi izlasiet šo Līgumu. Šī Līguma noteikumi un tajā noteiktās maksas attiecas uz visiem Klientiem.

1. Termini un definīcijas

“Konts”
elektronisks priekšapmaksas konts, kas nav paredzēts depozītiem un procentu uzkrāšanai, kuram parasti ir piesaistīta Karte un kurš paredzēts tikai Darījumu veikšanai.

“Papildu karte“
attiecīgos gadījumos jebkura papildu karte, kuru personai izsniedz jebkurā laikā pēc veiksmīgas Konta reģistrēšanas.

“Papildu kartes lietotājs“
attiecīgos gadījumos persona, kurai izsniegta Papildu karte.

“Autorizācija“
darbība Darījuma autorizācijai, izmantojot Karti kopā ar (i) PIN kodu vai (ii) CVC kodu un derīguma termiņu, vai (iii) Kartes turētāja parakstu.

“Bankomāts“
Bankomāts ir elektroniska telekomunikāciju ierīce, kas ļauj Klientiem veikt finanšu darījumus, jo īpaši skaidras naudas izņemšanu, bez kasiera, bankas darbinieka vai bankas kasiera iesaistīšanās. Lielākā daļa bankomātu identificē Klientu, kad Klients ievieto Karti ar magnētisku joslu vai plastmasas viedkarti ar čipu, kas satur unikālu kartes numuru un drošības informāciju, piemēram, derīguma termiņu vai CVC2 vai CVV kodu. Autentifikācija notiek, kad Klients ievada personas identifikācijas numuru (PIN).

“Pieejamais atlikums“
neiztērēto līdzekļu vērtība, par kuru papildināts jūsu Konts un kura ir pieejama lietošanai.

“BIC kods/-i“
Bankas identifikācijas kods ir standarta formāta kods, kuru pārvalda SWIFT, kuru tagad sauc par uzņēmuma identifikācijas kodu (BIC) un kuru izmanto, lai individuāli identificētu bankas un finanšu institūcijas un to atrašanās vietas visā pasaulē. Šo kodu lieto, pārskaitot naudu no vienas bankas uz citu banku, jo īpaši starptautiskiem elektroniskiem pārskaitījumiem vai SEPA maksājumiem.

“Darba diena“
no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 09:00 līdz 18:00 pēc Griničas laika (GMT), izņemot Apvienotās Karalistes oficiālās brīvdienas un valsts svētku dienas.

“Karte“
fiziska ierīce, kurā tiek uzglabāta monetāra vērtība, kura pastāv prasījuma veidā pret „Prepaid Financial Services”; un/vai
fiziska vai digitāla ierīce, kas nodrošina piekļuvi Kontam un kuru „Prepaid Financial Services” izsniedz Darījumu veikšanai.

“Klients“
persona, kas ir veiksmīgi pieteikusies Maksājumu pakalpojumam un kurai mēs esam izsnieguši vismaz vienu Karti maksājumiem ar karti vai IBAN konta informāciju. Klients ir tā juridiski un finansiāli atbildīgā persona, kurai mēs sniedzam Maksājumu pakalpojumus.

“EEZ“
Eiropas Ekonomikas zona nodrošina personu, preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti Eiropas Savienības (ES) iekšējā tirgū tās 28 dalībvalstu starpā, kā arī šo trīs no četrām Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EFTA) dalībvalstu starpā: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

“E-nauda“
Elektroniskā nauda ir monetāra vērtība, skaidras naudas digitālais ekvivalents, kuru emitējusi E-naudas institūcija un kuru uzglabā elektroniskā ierīcē, kura izsniegta un ir izmantojama maksājumu veikšanai, vai kura iedalīta šādai ierīcei.

“E-maks“
maksājumu konts, kuru izsniedzis uzņēmums „Prepaid Financial Services” par labu noteiktiem Klientiem, lielākoties korporatīviem klientiem, un kurš ļauj saņemt finanšu līdzekļus, lai papildinātu Kartes un pārvaldītu ar Karšu programmu saistītus izdevumus.

“Maksa“
cena, kuru Klients maksā par Maksājumu pakalpojumiem.

“IBAN“
IBAN jeb starptautiskais bankas konta numurs ir daļa no jauna starptautiska standarta, kas ir pieņemts SEPA (Vienotā eiro maksājumu telpa) līguma ietvaros. IBAN ir starptautiski pieņemta sistēma bankas kontu identificēšanai ārpus valsts robežām, lai atvieglotu komunikāciju saistībā ar pārrobežu darījumiem un to apstrādi ar mazāku transkripcijas kļūdu risku. Tā ir ieviesta lielākajā daļā Eiropas valstu, kā arī daudzās valstīs citviet pasaulē.

“Pazīsti savu uzņēmumu“ (“Know Your Business“)
„Pazīsti savu uzņēmumu” ir izpēte (uzticamības pārbaude), ko veic juridiskām personām, to vadītājiem un patiesajiem labuma guvējiem saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem.

“Pazīsti savu klientu“ (“Know Your Customer“)
„Pazīsti savu klientu” ir izpēte (uzticamības pārbaude), ko veic privātpersonām saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem.

“Ierobežojuma periods”
attiecīgos gadījumos tas ir 6 gadus ilgs laika periods pēc šī Līguma izbeigšanas.

“Tirgotājs“
mazumtirgotājs vai jebkura cita persona, kas pieņem elektronisko naudu, izmantojot Tirgotāja kontu komercbankā vai citā institūcijā, kas sniedz maksājumu pakalpojumus.

“Maksājumu pakalpojumi“
visi maksājumu un E-naudas pakalpojumi un visi saistītie pakalpojumi, kas Klientam pieejami, izmantojot Kontu un/vai Karti.

“SEPA“
Vienotā eiro maksājumu telpa (SEPA) ir Eiropas Savienības maksājumu integrācijas iniciatīva ar mērķi palīdzēt vienkāršot banku pārskaitījumu procesu.

“Vienkāršotā izpēte“
oficiāla paziņojuma par sevi sniegšanas veids, lai reģistrētu personīgo informāciju, kas saistīta ar Karti vai Kontu. [Vienkāršota uzticamības pārbaude, SDD] Vienkāršotās izpētes kartēm nosaka mazāku papildināmo summu gadā un no bankomātiem izņemamās naudas limitus nekā Kartēm vai Kontiem, kas pārbaudīti pēc KYC jeb „pazīsti savu klientu” metodi.

“SWIFT“
Pasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju biedrība (SWIFT) nodrošina tīklu, kas ļauj finanšu institūcijām visā pasaulē sūtīt un saņemt informāciju par finanšu darījumiem drošā, standartizētā un uzticamā vidē.

“Sistēmas un maksājumu sistēmas“
MasterCard vai Visa maksājumu sistēma, kā norādīts uz jūsu Kartes vai Jūsu Kontā. Sistēmas ir maksājumu apstrādātājs.

“Darījums“
maksājuma veikšana vai mēģinājums veikt maksājumu, vai preču vai pakalpojumu iegāde no Tirgotāja, ja maksājums tiek (pilnībā vai daļēji) veikts, izmantojot Maksājumu pakalpojumus, tostarp arī, ja maksājums tiek veikts internetā, pa tālruni vai pasūtot pa pastu.

“mēs”, “mūs“ vai “mūsu“
„Prepaid Financial Services Limited” kā elektroniskās naudas emitents un juridiska persona, kuru regulē un uzrauga valsts;

“Jūs“ vai “jūsu“
Klients un/vai jebkura persona, kurai Klients ir piešķīris Karti lietošanai saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

2. Mūsu kontakti

Savu Karti vai Kontu varat pārvaldīt tiešsaistē tīmekļa vietnē www.weststeincard.com, vai zvanot uz tālruņa numuru +44 (0)207 127 5093, lai ziņotu par jūsu Karšu nozaudēšanu vai zādzību, vai sazinoties pa e-pastu, izmantojot adresi cardservices@weststeincard.com. Līgumattiecību laikā jums ir tiesības pēc pieprasījuma jebkurā laikā saņemt šos Noteikumus un nosacījumus bez maksas.

3. Jūsu līgums ar mums

3.1. Jūsu WestStein priekšapmaksas Kartes Prepaid MasterCard izdevējs un Maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir „Prepaid Financial Services Limited“ (turpmāk tekstā — PFS). PFS ir reģistrēts Anglijā un Velsā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 6337638. Juridiskā adrese: 5.stāvs, Langham House, 302-308 Regent Street, Londona W1B 3AT

3.2. Kā elektroniskās naudas emitentu mūs ir licencējusi un regulē Finanšu uzraudzības pārvalde (Financial Conduct Authority (FCA)); mūsu reģistrācijas numurs ir 900036.

3.3. Plašāka informācija par mums izsniegto Finanšu uzraudzības pārvaldes licenci ir pieejama publiskajā reģistrā, tīmekļa vietnē http://www.fsa.gov.uk/register/2EMD/2EMD_MasterRegister.html

3.4. „Prepaid Financial Services Limited“ darbojas kā programmas emitents.

3.5. SIA „WestStein“ darbojas kā programmas pārvaldītājs.

3.6. Sistēmā „Prepaid Financial Services Limited“ ir licencēts kā galvenais dalībnieks. MasterCard ir korporācijas „MasterCard International Incorporated” reģistrēta preču zīme.

3.7. Šie Noteikumi un nosacījumi regulē attiecības starp jums un mums saistībā ar Maksājumu pakalpojumiem, kurus mēs jums sniedzam. Šajā Līgumā ietverti arī svarīgi brīdinājumi un informācija, kas var ietekmēt jūsu tiesības un jūsu iespējas atgūt savu naudu. Aktivizējot Kontu, tiek uzskatīts, ka esat pieņēmis un pilnībā izprotat šajā Līgumā izklāstītos Noteikumus un nosacījumus, un piekrītat tos ievērot, izmantojot Karti un/vai izsakot savu piekrišanu.

3.8. Jūsu Karte nav kredītkarte, un to nav izdevusi banka. Neatkarīgi no tā, kāda veida Karte(s) jums ir, jums būs tikai viens Konts, kurā glabāsies jums Pieejamais atlikums.

3.9. Jūsu Maksājumu pakalpojumi netiks aktivizēti, ja mēs nebūsim saņēmuši pieprasīto informāciju, lai mēs jūs varētu identificēt un izpildīt visas piemērojamās KYC un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības. Šādu informāciju un dokumentus mēs glabāsim saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu un normatīvo aktu prasībām.

3.10. Atsauce uz valūtu (piemēram, eiro (EUR) vai sterliņu mārciņa (GBP)) nozīmē attiecīgo summu vai tās ekvivalentu vietējā valūtā, kādā ir izsniegta jūsu Karte.

3.11. Par jūsu Kartē un/vai Kontā Pieejamo atlikumu netiks uzkrāti procenti.

3.12. Maksājumu pakalpojumi ir priekšapmaksas maksājumu pakalpojumi, nevis kredīta vai bankas pakalpojums, tādēļ jums jānodrošina, lai jums būtu pietiekams Pieejamais atlikums katra pirkuma vai maksājuma apmaksai, kuru veicat, izmantojot Maksājumu pakalpojumus (tostarp pievienotās vērtības nodokļa un jebkādu citu piemērojamo nodokļu, maksu un komisiju apmaksai). Ja kāda iemesla dēļ Darījums tiek apstrādāts un tā summa pārsniedz Pieejamo atlikumu, jums ir nekavējoties mums jāatmaksā starpība, un mums ir tiesības pārtraukt jebkura esošā vai nākamā Darījuma apstrādi.

3.13. Šis Līgums jums nepiešķir nekādas tiesības attiecībā pret Sistēmu un/vai Maksājumu sistēmu, tās filiālēm vai kādu trešo personu.

3.14. Reģistrēties Maksājumu pakalpojumiem drīkst tikai personas, kas ir vecākas par 18 gadiem.

4. Pakalpojuma ierobežojumi

4.1. Darījumus var ierobežot atkarībā no Kartes vai Konta veida, individuāliem lietošanas paradumiem un maksājumu riska profiliem. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un krāpšanas novēršanas nolūkos mēs paturam tiesības bez paziņojuma mainīt noteiktus (tostarp šeit publicētos vai iekļautos) maksājumu ierobežojumus tiktāl, cik nepieciešams, lai ievērotu tiesību aktos mums noteiktos pienākumus.

4.2. Vienkāršotās izpētes kartēm var būt noteikts ierobežojums, ka tās var izmantot tikai vietējos bankomātos, kā arī tām var būt samazināts gada maksimālais papildināšanas limits un naudas izņemšanas gada limits. Šos limitus nosaka Maksājumu sistēmas un regulējošās prasības.

4.3. Kad jūs ieskaitāt finanšu līdzekļus savā PFS kontā, mēs iesakām izmantot SEPA pārskaitījuma maksājumu metodi, lai ieskaitītu līdzekļus personiskajā kontā, kam piesaistīts IBAN numurs. Ja šāda opcija nav pieejama, jūs esat atbildīgs par visas informācijas un maksājuma atsauces datu pārbaudi līdzekļu ieskaitīšanas procesā, jo tas nav mūsu pienākums.

4.4. Mēs neuzņemamies atbildību par maksājumu procesu vai komisijas maksām, kas saistītas ar banku/-ām un/vai starpniekbanku/-ām, apstrādājot jūsu maksājumus mums. No Darījuma tiks atskaitīta komisijas maksu summa, kas no mums tiek prasīta un kas ietver, bet neaprobežojam ar jums adresēta maksājuma saņemšanu, apstrādi vai ieskaitīšanu kontā, un atlikums tiks ieskaitīts jūsu kontā.

4.5. Pirms veicat maksājumu mums, jūs esat atbildīgs par maksājuma informācijas un maksas pārbaudi un apstiprināšanu.

4.6. PFS ieskaita jūsu kontā saņemtos maksājumus vismaz vienu reizi dienā un pirms darba dienas beigām (tikai no pirmdienas līdz piektdienai). Pēc maksājumu pieņemšanas laika beigām saņemtos maksājumus PFS apstrādā nākošajā darba dienā, un jūs atzīstat, ka šajā ziņā PFS ne par ko nav atbildīgs.

4.7. E-maka kontiem, kas piešķirti korporatīvajiem klientiem, nepieciešams apstiprinājums saskaņā ar KYB („Pazīsti savu uzņēmumu”) pārbaudes metodi. Līdzekļi tiek saņemti un automātiski ieskaitīti E-maka korporatīvajā kontā.

4.8. PFS patur tiesības pārtraukt E-maka pakalpojumu nepareizas lietošanas dēļ.

4.9. Atbildība par pierādījumu par līdzekļu izcelsmes avotu nosūtīšanu PFS gulstas uz korporatīvajiem klientiem, lai mēs varētu izpildīt mums noteiktās normatīvās prasības.

4.10. Gadījumos, kad tas ir iespējots, jūs varat nomainīt PIN kodu konkrētos bankomātos. Tas ir maksas pakalpojums.

5. Pakalpojumu izmantošana

5.1. Maksājumu pakalpojumus varat izmantot, lai veiktu Darījumus ar attiecīgās Sistēmas Tirgotājiem līdz Pieejamā atlikuma summai. Ja Pieejamais atlikums nav pietiekams Darījuma apmaksai, daži Tirgotāji jums neļaus izmantot Karti vai Kontu kopā ar citām maksāšanas metodēm.

5.2. No Pieejamā atlikuma tiks atskaitīta katra Darījuma vērtība un saskaņā ar šo Līgumu jums piemērojamo maksu summa.

5.3. Pēc Darījuma autorizēšanas to vairs nevar atsaukt. EEZ teritorijā mēs nodrošinām maksājuma pārskaitīšanu Tirgotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējam trīs Darba dienu laikā. Ja Tirgotāja maksājumu pakalpojuma sniedzējs atrodas ārpus EEZ, mēs veicam maksājumu pēc iespējas ātrāk.

5.4. Lai aizsargātu jūs un sevi pret krāpšanu, pirms jebkura Darījuma apstrādes Tirgotāji lūgs elektronisku autorizāciju. Ja Tirgotājs nesaņems elektronisku autorizāciju, iespējams, ka viņš nevarēs autorizēt jūsu Darījumu.

5.5. Mēs varam atteikt autorizēt tādu Maksājumu pakalpojumu izmantošanu, kas varētu pārkāpt šos Noteikumus un nosacījumus, vai tad, ja mums ir pamatots iemesls aizdomām par to, ka jūs vai kāda trešā persona ir veikusi vai plāno veikt krāpšanu, ir izmantojusi vai plāno izmantot Maksājumu pakalpojumus kādā citādā nelikumīgā vai neatļautā veidā.

5.6. Iespējams, dažreiz jūs nevarēsiet izmantot Maksājumu pakalpojumus vai piekļūt tiem, piemēram, ja mums jāveic Maksājumu sistēmu apkope. Lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, lai mums paziņotu par problēmām, ar kādām saskaraties, izmantojot savu Karti vai Kontu, un mēs centīsimies problēmu atrisināt.

5.7. Ja nepieciešams, Klients var pieteikties un saņemt līdz pat 3 Papildu kartēm, kuras uz jūsu rēķina izmantos Papildu kartes lietotāji. Papildu kartes lietotājiem, par kuriem jūs esat juridiski atbildīgs, jābūt vismaz 13 gadus veciem. Visiem citiem Papildu kartes lietotājiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. Viens no nosacījumiem, lai reģistrētos Papildu kartes saņemšanai, ir tāds, ka jūs kā Klients apstiprināt, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību par to, ka kāds Papildu kartes lietotājs izmanto kādu Papildu karti jūsu neautorizētiem Darījumiem. Ja būsiet to veiksmīgi reģistrējis, mēs jums nosūtīsim Papildu karti, par kuru mēs ieturēsim Papildu kartes maksu. Saņemot Papildu karti, varat to nodot Papildu kartes lietotājam lietošanai, ja:

5.7.1. jūs viņam nododat arī šo Noteikumu un nosacījumu (kuri pēc tam kļūs saistoši jums abiem) kopiju;

5.7.2. pēc tam Papildu karti izmanto tikai šī persona;

5.7.3. jūs paturat Galveno karti;

5.7.4. jūs informējat Papildu kartes lietotāju par to, ka paturat Galveno karti un ka jūs joprojām varat izmantot Kontu;

5.7.5. mēs saņemam papildu informāciju un dokumentāciju, lai varētu ievērot piemērojamās KYC un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības.

5.8. Jūs (Klients) esat atbildīgs par Maksājumu pakalpojumu izmantošanu un Papildu kartes lietotāja(-u) radītām maksām, un jūs joprojām uzskatīs par Kontā jau esošo vai turpmāk papildināto naudas līdzekļu īpašnieku. Kartes, saistībā ar kuru ir reģistrēts Papildu kartes lietotājs, lietošana uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka jūs šim Papildu kartes lietotājam esat nodevis šos Noteikumus un nosacījumus.

6. Lietošanas nosacījumi pie noteiktiem Tirgotājiem

6.1. Dažos gadījumos mēs vai Tirgotāji varam pieprasīt, lai jūsu Pieejamais atlikums pārsniegtu Darījuma summu. Piemēram, restorānos var pieprasīt, lai līdzekļu jūsu Kartē būtu par 15 % vai vairāk nekā rēķina summa, lai restorāns vai jūs varētu rēķinam pievienot summu kā pateicību vai apkalpošanas maksu.

6.2. Dažos gadījumos Tirgotāji var pieprasīt pārbaudīt to, vai jūsu Pieejamais atlikums nosegs Darījuma summu, un var rezervēt attiecīgo summu no jūsu Pieejamā atlikuma, piemēram, automašīnu nomas gadījumā. Ja Tirgotājs jūsu Kontam piemēros iepriekšēju rezervāciju, jums šie līdzekļi nebūs pieejami līdz Darījuma pabeigšanas brīdim vai brīdim, kad Tirgotājs atbrīvos līdzekļus, un tas var ilgt līdz 30 dienām.

6.3. Ja lietosiet Karti automatizētā degvielas uzpildes stacijā, iespējams, ka ar jūsu Karti būs iepriekš jāautorizē noteikta summa attiecīgajā valūtā, ja Tirgotājs tam piekrīt. Ja neizmantosiet visu iepriekš autorizēto summu vai ja Pieejamais atlikums nebūs pietiekams iepriekšējai rezervēšanai, iespējams, ka iepriekš rezervētā summa tiks aizturēta līdz 30 dienām, pirms tā jums atkal būs pieejama.

6.4. Daži Tirgotāji var nepieņemt maksājumu, izmantojot mūsu Maksājumu pakalpojumus. Atbildība par katra Tirgotāja politikas pārbaudi gulstas uz jums. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, ja Tirgotājs atsakās pieņemt maksājumu, izmantojot mūsu Maksājumu pakalpojumus.

7. Jūsu Konta pārvaldīšana un aizsargāšana

7.1. Jūs esat atbildīgs par savu Karti, Lietotājvārdu, PIN kodu un Konta parolēm. Neizpaudiet savas Kartes vai Konta drošības informāciju nevienai citai personai.

7.2. Glabājiet savu Kontu, PIN, Lietotājvārdu un Paroli drošībā. Neglabājiet šo informāciju kopā ar Karti vai pierakstīto Kartes numuru un neizpaudiet to nevienai citai personai. Ievērojiet tālāk minēto:

7.2.1. iegaumējiet PIN kodu tūlīt pēc tā saņemšanas un iznīciniet pa pastu nosūtītu vai citu autorizētu saraksti, kas izmantota, lai nosūtītu jums šo informāciju;

7.2.2. nekādā gadījumā nerakstiet PIN kodu uz Kartes vai cita priekšmeta, kuru parasti glabājat kopā ar savu Karti;

7.2.3. vienmēr glabājiet PIN kodu slepenībā, tostarp nelietojiet PIN kodu, ja kāds cits jūs vēro;

7.2.4. neatklājiet savu PIN kodu nevienai citai personai.

7.3. Kartes(-šu) lietotājam uzreiz pēc Personalizētas kartes saņemšanas jāparakstās uz paraksta joslas.

7.4. Ja esat aizmirsis savu PIN kodu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +371 6550 9995, lai saņemtu norādes par to, kā saņemt jaunu PIN kodu.

7.5. Maksājumu pakalpojumus var izmantot tikai Klients.

7.6. Jūs nedrīkstat dot Karti citai personai vai ļaut citai personai izmantot Maksājumu pakalpojumus. Glabājiet Karti drošā vietā.

7.7. 7.2. punkta noteikumu neievērošana var ietekmēt Jūsu tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību gadījumā, ja mēs varam pierādīt, ka Jūs tīšām neesat nodrošinājis šīs informācijas drošību vai esat rīkojies krāpnieciski, ar nepamatotu kavēšanos vai rupju nolaidību. Visos citos gadījumos jūsu maksimālā atbildība ir tāda, kā noteikts 14. punktā.

7.8. Ja uzskatāt, ka kāds cits zina jūsu Konta vai Kartes drošības informāciju, nekavējoties sazinieties ar mums.

7.9. Kad jūsu Kontam piesaistītajai Kartei ir beidzies derīguma termiņš vai tā ir atrasta pēc tam, kad esat ziņojis par tās nozaudēšanu vai nozagšanu, jūs piekrītat iznīcināt Karti, pārgriežot to uz pusēm pāri magnētiskajai līnijai.

8. Identitātes pārbaude

8.1. Ja veicat darījumus internetā, dažas tīmekļa vietnes pieprasa ievadīt jūsu vārdu un adresi. Tādos gadījumos jānorāda pēdējā adrese, kuru Klients pie mums reģistrējis kā Konta adresi. Konta adrese ir arī tā adrese, uz kuru mēs sūtīsim korespondenci.

8.2. Klientam 7 dienu laikā mums jāpaziņo par Konta adreses vai citas savas kontaktinformācijas izmaiņām. Jūs mums varat par to paziņot, sazinoties ar Klientu apkalpošanas dienestu, kas var lūgt šādu paziņojumu apstiprināt rakstiski. Jūs esat atbildīgs par jebkādiem tiešiem zaudējumiem, kas rodas tādēļ, ka nepaziņojat mums par attiecīgajām izmaiņām nepamatotas kavēšanās, rupjas nolaidības vai krāpšanas dēļ. Mums būs jāpārbauda jūsu jaunā Konta adrese, un mēs no jums pieprasīsim attiecīgos pierādījumus.

8.3. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārbaudīt jūsu identitāti un mājas adresi (piemēram, pieprasot attiecīgo dokumentu oriģinālus), tostarp krāpšanas novēršanas un/vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkā. Pieteikuma iesniegšanas brīdī vai jebkurā laikā nākotnē jūs mūs arī pilnvarojat tieši vai ar attiecīgu trešo personu starpniecību veikt elektroniskās identitātes pārbaudes saistībā ar jūsu Kontu.

8.4. Kartes izdod saskaņā ar normatīvajiem ierobežojumiem un nosacījumiem. Pilna informācija par Kartes un tās lietošanas ierobežojumiem ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē.

9. Pakalpojumu atcelšana

9.1. Ja esat Klients un kādā brīdī vēlaties atcelt Maksājumu pakalpojumus, jums jāpieprasa to atcelšana tiešsaistē, paziņojot mums par savu vēlmi tos atcelt un pieprasīt neizmantoto līdzekļu atmaksu, nosūtot mums e-pasta ziņojumu, kā norādīts iepriekš Līguma 2. punktā. Ziņojums jānosūta no tās pašas e-pasta adreses, kuru mums norādījāt, reģistrējot savu Kontu. Tādā gadījumā mūsu Klientu apkalpošanas dienests pārtrauks tālāku jūsu Maksājumu pakalpojumu izmantošanu.

9.2. Tiklīdz mēs no jums būsim saņēmuši visu vajadzīgo informāciju (tostarp KYC) un būsim apstrādājuši visus Darījumus, piemērojamās maksas un komisijas, mēs Klientam atmaksāsim Pieejamo atlikumu, atņemot mums maksājamo maksu un komisiju, ar nosacījumu, ka:

9.2.1. jūs neesat rīkojies krāpnieciski, rupji nolaidīgi vai tādā veidā, kas rada pamatotas aizdomas par krāpšanu vai rupju nolaidību;

9.2.2. mums nav jāaiztur jūsu Pieejamais atlikums saskaņā ar tiesību aktiem vai normatīvajiem noteikumiem, vai pēc policijas, tiesas vai uzraugošās iestādes pieprasījuma.

9.3. Pēc Maksājumu pakalpojumu atcelšanas jūsu pienākums ir iznīcināt Karti(-es).

9.4. Ja pēc jūsu Pieejamā atlikuma atmaksāšanas atklājas, ka ir veikti tālāki Darījumi vai, izmantojot Karti(-es), ir radušās maksas vai komisijas maksas, vai mēs saņemam atceltu maksājumu par kādu iepriekšēju darījumu, mēs jums šo summu paziņosim, un pēc pieprasījuma jums nekavējoties mums jāatmaksā attiecīgā summa kā parāds.

10. Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atkāpties no šī Līguma saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

10.1. ja esat iegādājies Maksājumu pakalpojumus, pasūtot tos pa pastu, internetu, faksu, digitāli vai pa e-pastu, jums ir 14 dienu ilgs atteikuma tiesību izmantošanas termiņš, sākot no jūsu Konta veiksmīgas reģistrācijas dienas, lai bez sodanaudas atkāptos no šī Līguma un atceltu Maksājumu pakalpojumus, taču no jums ieturēs pamatotas izmaksas, kas mums radušās, izpildot jebkuru pakalpojumu sniegšanas daļu pirms jūsu atteikuma. Jums ar mums jāsazinās šajā 14 dienu periodā un jāpaziņo par to, ka vēlaties atkāpties no šī Līguma, un jūs nedrīkstat izmantot Maksājumu pakalpojumus. Mēs anulēsim Maksājumu pakalpojumus un Klientam atmaksāsim Kontā esošā Pieejamā atlikuma summu. Tomēr mēs paturam tiesības aizturēt Pieejamo atlikumu līdz 30 darba dienām no jūsu norāžu saņemšanas pirms atlikuma atmaksas, lai nodrošinātu, ka ir saņemta informācija par visiem darījumiem.

10.2. Pēc atteikuma termiņa beigām Maksājumu pakalpojumus varat anulēt tikai tādā veidā, kā aprakstīts 10. punktā.

11. Derīguma termiņš un līdzekļu atgūšana

11.1. Uz Jūsu Kartes ir uzdrukāts tās derīguma termiņš. Jūsu Kontā esošie līdzekļi vairs nebūs izmantojami pēc šim Kontam izdotās pēdējās Kartes derīguma termiņa beigām (turpmāk tekstā — „Derīguma termiņa beigu datums“).

11.2. Ja pirms Derīguma termiņa beigu datuma neesat lūdzis izdot vai jums nav izdota maiņas Karte saskaņā ar 12.4. punktu, vai ja mēs neesam citādi vienojušies turpināt jums sniegt Maksājumu pakalpojumus pēc Derīguma termiņa beigu datuma, Maksājumu pakalpojumi un šī Līguma darbība izbeidzas Derīguma termiņa beigu datumā.

11.3. Pēc Derīguma termiņa beigu datuma jūs nedrīkstat lietot Karti, kuras derīguma termiņš ir beidzies.

11.4. Ja Kartes derīguma termiņš beidzas pirms Pieejamā atlikuma izlietošanas, varat sazināties ar Klientu apkalpošanas dienestu, lai lūgtu Karti atjaunot, ar nosacījumu, ka jūs to izdarāt 14 dienas pirms Derīguma termiņa beigu datuma un samaksājat maksu (ja tāda ir noteikta).

11.5. Neatkarīgi no Derīguma termiņa beigu datuma jūs varat atgūt savus līdzekļus, sazinoties ar mums jebkurā laikā pirms 6 gadu Ierobežojumu perioda beigām. Pēc 6 gadu Ierobežojumu perioda beigām jūs vairs nevarēsiet savus līdzekļus atgūt.

11.6. Ja lūgumu par līdzekļu atgūšanu iesniedzat agrāk nekā 12 mēnešus pēc Derīguma termiņa beigu datuma, netiks aprēķināta Maksa par kavētu atgūšanu. Gadījumā, ja lūgumu par līdzekļu atgūšanu iesniedzat vēlāk nekā 12 mēnešus pēc Derīguma termiņa beigām un pirms Līguma izbeigšanas, var tikt noteikta Maksa par konta slēgšanu (ja tāda ir norādīta).

11.7. Mēs paturam tiesības jums izdot jaunu Karti, ar kuru nomainīt veco Karti, kurai beidzies derīguma termiņš, pat tad, ja jūs tādu neesat pieprasījis. Ja neesat pieprasījis Kartes atjaunošanu, jums nebūs jāmaksā Maksa par Kartes atjaunošanu.

11.8. Mums ir neierobežotas tiesības ieturēt, pārskaitīt vai izmantot Kontā(-os) vai Kartēs pieejamās summas, lai izpildītu visas laikā nenokārtotās maksas un saistības pret mums.

12. Jūsu Konta darbības izbeigšana vai pārtraukšana

12.1. Mēs varam izbeigt Maksājumu pakalpojumu nodrošināšanu, par to paziņojot vismaz divus mēnešus iepriekš.

12.2. Maksājumu pakalpojumu izmantošana tiks izbeigta pēc Derīguma termiņa beigu datuma saskaņā ar 11.2. punktu.

12.3. Mēs varam izbeigt vai pārtraukt Jūsu Maksājumu pakalpojumus jebkurā laikā un bez iepriekšēja paziņojuma uz tik ilgu laiku, cik var būt pamatoti nepieciešams:

12.3.1. datu informācijas apstrādes sistēmas kļūmes vai traucētas darbības gadījumā;

12.3.2. ja mēs pamatoti uzskatām, ka esat izmantojis vai ir ļoti iespējams, ka izmantosiet Maksājumu pakalpojumus vai esat ļāvis tos izmantot, pārkāpjot šo Līgumu vai noziedzīga nodarījuma izdarīšanas nolūkā;

12.3.3. ja pastāv risks, ka Pieejamais atlikums tiek vai tiks izmantots ļaunprātīgi vai krāpnieciskos nolūkos;

12.3.4. ja mums ir aizdomas, ka esat sniedzis nepareizu vai maldinošu informāciju;

12.3.5. saskaņā ar policijas vai citas kompetentas valsts vai regulējošas iestādes lēmumu vai ieteikumu.

12.4. Ja tiek konstatēts, ka, izmantojot jūsu Karti, ir veikti Darījumi pēc tam, kad mēs esam veikuši kādu no 12.3. punktā minētajām darbībām, Klientam mums nekavējoties jāatmaksā attiecīgās summas.

13. Kartes nozaudēšana vai zādzība

13.1. Jūs esat atbildīgs par savu līdzekļu aizsargāšanu tā, it kā tie būtu skaidra nauda.

13.2. Jums jāizturas pret saviem līdzekļiem tā, it kā tie būtu nauda jūsu makā, un tie atbilstoši jāuzrauga. Ja nozaudējat Karti vai tā tiek nozagta, iespējams, ka jūs nevarēsiet atgūt savā kontā esošos līdzekļus, gluži tāpat kā jūs nevarētu atgūt skaidru naudu, kuru nozaudējat vai kura jums tikusi nozagta.

13.3. Ja jūsu Karte ir nozaudēta vai nozagta, vai uzskatāt, ka kāds izmanto Maksājumu pakalpojumus bez jūsu atļaujas, vai ja jūsu Karte ir bojāta vai pienācīgi nedarbojas:

13.3.1. jums pēc iespējas ātrāk ar mums jāsazinās, paziņojot savu Konta vai Kartes numuru un jūsu Lietotājvārdu un Paroli, vai sniedzot kādas citas mums pieņemamas identifikācijas ziņas, lai mēs varētu būt droši, ka runājam ar jums;
13.3.2. ja esam saņēmuši Klienta piekrišanu slēgt Kontu, mēs Kartes lietotājam izsniegsim maiņas Karti ar atbilstošu jaunu Kontu, kas papildināts par summu, kas ir vienāda ar jūsu pēdējo Pieejamo atlikumu.

13.4. Jūs esat atbildīgs par zaudējumiem ne vairāk kā pirmo EUR 50 apmērā, kas rodas no neautorizētiem Darījumiem, kas notikuši, pirms jūs mums paziņojāt par kartes nozaudēšanu vai zādzību. Ja mūsu izmeklēšanā atklājas, ka Jūs esat autorizējis kādu no apstrīdētajiem Darījumiem vai esat rīkojies krāpnieciski vai ar rupju nolaidību (piemēram, neturot Priekšapmaksas karti vai PIN karti drošībā), mēs varam atcelt jebkuru jums veikto atmaksu, un jums var nākties uzņemties atbildību par mums nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar Priekšapmaksas kartes lietošanu. Tiklīdz būsiet mums paziņojis par nozaudēšanu vai zādzību, jūs nebūsiet atbildīgs par zaudējumiem, ja vien mēs pamatoti nekonstatēsim, ka jūs esat rīkojies saskaņā ar 14.1.ii. apakšpunktu: šādā gadījumā jūs būsiet atbildīgs par visiem zaudējumiem.

13.5. Tiklīdz būsim saņēmuši paziņojumu par nozaudēšanu vai zādzību, mēs pēc iespējas ātri pārtrauksim Maksājumu pakalpojumus, lai ierobežotu turpmākos zaudējumus. Mēs varam veikt pasākumus Maksājumu pakalpojumu nesankcionētas izmantošanas novēršanai tikai tad, ja jūs varat mums paziņojat Konta vai Kartes numuru un Lietotājvārdu un Paroli vai varat sniegt pietiekamas ziņas sevis un attiecīgā Konta identifikācijai.

13.6. Aizvietotās kartes tiks nosūtītas uz Kartes lietotāja jaunāko reģistrēto Konta adresi. Ja nav sniegta pareiza adrese, tiek noteikta Maksa par kartes aizvietošanu.

13.7. Ja pēc tam atrodat vai atgūstat Karti, par kuras nozaudēšanu vai zādzību ziņojāt, jums atrastā karte nekavējoties jāiznīcina, pārgriežot to uz pusēm pāri magnētiskajai līnijai.

13.8. Jūs piekrītat palīdzēt mums, mūsu aģentiem, regulējošajām iestādēm un policijai, ja jūsu Karte ir nozaudēta, nozagta, vai ja mums ir aizdomas par Maksājumu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu.

14. Mūsu atbildība

14.1. Saskaņā ar 14.4. punktu:

14.1.1. neviena puse nav atbildīga pret otro pusi par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem vai kaitējumu (tostarp, bet ne tikai, uzņēmējdarbības, peļņas vai ieņēmumu zaudēšanu), kas radies saistībā ar šo Līgumu, neatkarīgi no tā, vai tas izriet no līguma vai rodas delikta (ieskaitot nolaidību), likumā paredzēto pienākumu nepildīšanas vai citādu iemeslu dēļ;

14.1.2. mēs neesam atbildīgi:

14.1.2.1. ja jūs nevarat izmantot Maksājumu pakalpojumus tā, kā noteikts 4. un 10. punktā vai kāda no 4. un 10. punktā minēto iemeslu dēļ;

14.1.2.2. par ārpus mūsu kontroles esošu kļūmi vai nefunkcionēšanu saistībā ar Maksājumu pakalpojumu izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, Pieejamā atlikuma nepieejamības gadījumā vai par datu apstrādes Sistēmas kļūmi vai nefunkcionēšanu;

14.1.2.3. ja Tirgotājs atsakās pieņemt Darījumu vai neanulē autorizāciju vai iepriekšēju autorizāciju;

14.1.2.4. par precēm vai pakalpojumiem, kuri ir iegādāti ar jūsu Karti;

14.1.2.5. par nozaudēšanu vai zādzību, par kuru paziņo vēlāk nekā 8 nedēļas pēc šī notikuma;

14.1.2.6. ja jūs rīkojāties:

14.1.2.6.1. ar nepamatotu kavēšanos;

14.1.2.6.2. krāpnieciski;

14.1.2.6.3. vai ar rupju nolaidību (ieskaitot, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka mums nepaziņojāt savus pareizos personas datus).

14.2. Ciktāl to atļauj attiecīgie tiesību akti un saskaņā ar 14.4. punktu mūsu kopējā atbildība, kas noteikta saskaņā ar šo Līgumu vai izriet no tā, ir ierobežota šādi:

14.2.1. ja jūsu Karte nedarbojas mūsu saistību nepildīšanas dēļ, mūsu atbildība aprobežojas ar Kartes aizvietošanu vai pēc mūsu izvēles Pieejamā atlikuma atmaksāšanu jums;

14.2.2. ja no jūsu Pieejamā atlikuma mūsu vainas dēļ tiek nepareizi ieturētas summas, mūsu atbildība aprobežojas ar atbilstošas summas izmaksāšanu jums;

14.2.3. visos citos mūsu saistību nepildīšanas gadījumos mūsu atbildība aprobežojas ar Pieejamā atlikuma summas atmaksu.

14.3. Nekas šajā Līguma neizslēdz vai neierobežo kādas puses atbildību attiecībā uz personas nāvi vai ievainojumu, kas radies šīs puses nolaidības vai krāpnieciskas informācijas sagrozīšanas rezultātā.

14.4. Neviena no pusēm nav atbildīga un netiek uzskatīta par tādu, kas pārkāpj šo Līgumu, par saistību kavēšanu vai neizpildi, kā noteikts šajā Līgumā, tādu cēloņu un apstākļu rezultātā, kuri ir ārpus šīs Puses kontroles un kuru šī Puse nevar pārvarēt, pieliekot saprātīgas pūles.

15. Atmaksa par Darījumiem

15.1. Darījumu uzskata par neatļautu, ja jūs neesat devis savu piekrišanu šī Darījuma veikšanai. Ja uzskatāt, ka kāds Darījums ir veikts bez jūsu piekrišanas, jums ar mums jāsazinās saskaņā ar 2. punktu.

15.2. Atmaksas prasība par autorizētu Darījumu jāiesniedz 8 nedēļu laikā no datuma, kurā līdzekļi tika ieturēti no jūsu Pieejamā atlikuma. 10 Darba dienu laikā no jūsu prasības saņemšanas brīža mēs jums atmaksāsim pilnu Darījuma summu vai arī sniegsim atmaksas atteikuma pamatojumu.

15.3. Ja jūs neapmierina atmaksas atteikuma pamatojums vai jūsu prasības par atmaksu rezultāts, jūs varat mums iesniegt sūdzību vai sazināties ar sūdzību izskatīšanas iestādi, kā aprakstīts 16. punktā.

15.4. Ja kāds pieprasījums, darījums, apstrīdēts darījums, šķīrējtiesas lēmums vai atcelts darījums ietver trešās puses izmaksas, par tām esat atbildīgs jūs, un tās tiks ieturētas no jūsu Konta vai pieprasītas no jums citādā veidā.

16. Ar maksājumiem saistītie strīdi

16.1. Mūsu mērķis ir nodrošināt klientiem vieglu piekļuvi mūsu klientu apkalpošanas komandai, kas saņem, reģistrē un izmeklē sūdzības un sniedz uz tām atbildi.

16.2. Mēs sūdzības uztveram ļoti nopietni un novērtējam to sniegto iespēju pārskatīt mūsu uzņēmējdarbības praksi un palīdzēt piepildīt klientu cerības. Mūsu galvenais mērķis ir atrisināt iespējamās sūdzības pēc iespējas ātrāk un efektīvāk, tādēļ šajā sadaļā esam aprakstījuši veicamās darbības.

16.3. Pašā sākumā jūs vispirms sazināsieties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu. Mēs sagaidām, ka Klientu apkalpošanas komanda atbildēs uz jūsu sūdzību piecu darba dienu laikā. Jūs varat sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas komandu, izmantojot 2. punktā sniegto kontaktinformāciju.

16.4. Ja pēc atbildes saņemšanas no mūsu Klientu apkalpošanas komandas jūs esat neapmierināts/-a ar iznākumu, lūdzu, sazinieties ar sūdzību administratoru (Prepaid Financial Services Ltd, 5.stāvs, Langham House, 302-308 Regent Street, Londona W1B 3AT) personiski vai pa e-pastu complaints@prepaidfinancialservices.com.

16.5. Ja sūdzību administrators nevar nekavējoties atbildēt uz jūsu sūdzību, jūs saņemsiet apstiprinājumu, ka jūsu sūdzība ir saņemta un tiks veikta oficiāla izmeklēšana. Paredzams, ka četru nedēļu laikā saņemsiet oficiālu atbildi par tās rezultātiem.

16.6. Ja „Prepaid Financial Services” Ltd. sūdzību administrators nevar atrisināt Jūsu sūdzību un vēlaties ar to vērsties augstākā instancē, lūdzu, sazinieties ar Finanšu ombuda dienestu, kura adrese ir South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Sīkāka informācija par pakalpojumiem, ko sniedz Finanšu ombuda dienests, ir pieejama tīmekļa vietnē www.financialombudsman.org.uk

16.7. Jums ir jāiesniedz mums visas kvītis un informācija, kas attiecas uz jūsu sūdzību.

16.8. Ja mūsu izmeklēšanā tiks konstatēts, ka esam nepareizi ieturējuši naudu no jūsu Pieejamā atlikuma, mēs jums šo summu atmaksāsim. Ja mēs vēlāk konstatēsim, ka atmaksātā summa tikusi ieturēta pareizi, mēs to varam ieturēt no jūsu Pieejamā atlikuma un no jums pieprasīt Maksu par izmeklēšanu. Ja jums nav pietiekama Pieejamā atlikuma, jums mums nekavējoties pēc pieprasījuma jāatmaksā attiecīgā summa.

16.9. Ja strīdā starp Kartes lietotāju un Tirgotāju jūs mums varat pierādīt, ka jūs jau esat pielicis visas pūles, lai atrisinātu šo strīdu ar attiecīgo Tirgotāju, mēs centīsimies jums palīdzēt, ciktāl tas ir pamatoti iespējams. Par šādā strīdā sniegtu palīdzību mēs Jums varam pieprasīt Maksājuma atmaksas apstrādes maksu, kas norādīta Maksu un limitu sarakstā. Ja pastāv neatrisināms strīds ar kādu Tirgotāju par Kartes izmantošanu kādam Darījumam, jūs esat atbildīgs par šo Darījumu un jums tas ir jāatrisina nepastarpināti ar attiecīgo Tirgotāju.

17. Personas dati

17.1. Mēs esam datu kontrolieris, kas atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi, un mēs apstrādāsim jūsu personas datus, kas mums tiek sniegti saistībā ar jūsu Kontu, lai varētu pārvaldīt jūsu Kontu un sniegt jums ar Kontu un šo Līgumu saistītus pakalpojumus. Mēs varam izmantot jūsu personas datus arī mārketinga un tirgus izpētes nolūkos saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un mūsu Privātuma politiku.

17.2. Mēs varam pārbaudīt jūsu personas datus citās organizācijās un saņemt plašāku informāciju par jums, lai pārbaudītu jūsu identitāti un ievērotu piemērojamo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un uzņēmējdarbību reglamentējošo tiesību aktu prasības. Jūsu lietai tiks pievienots ieraksts par mūsu apkopoto informāciju. Saskaņā ar mūsu Privātuma politiku un piemērojamajiem tiesību aktiem mēs varam sniegt jūsu sniegtos personas datus atsevišķām norādītām trešām personām (tostarp datu apstrādātājiem), lai veiktu savus pienākumus un izmantotu savas tiesības saskaņā ar šo Līgumu, tostarp trešām personām, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības robežām, kur var būt piemērojami citādi datu aizsardzības standarti. Mēs varam arī izpaust jūsu personas datus, ja to pieprasa tiesību akti vai jebkura kompetentā iestāde.

17.3. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs šādi apstrādājam jūsu personas datus.

17.4. Jums ir tiesības saņemt noteiktu informāciju par personas datiem, kādi mums ir pieejami attiecībā uz jums, kā arī labot šādus datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

17.5. Jūs esat iepazinies arī ar mūsu Privātuma politikas dokumentu, to atzīstat un piekrītat tā nosacījumiem (kuros laiku pa laikam tiek veikti labojumi).

17.6. Ja esat izvēlējies piekrist saņemt mārketinga ziņas, kas nosūtītas pa e-pastu vai īsziņā, mēs varam izpaust jūsu informāciju trešām personām, lai tās ar jums varētu nepastarpināti sazināties pa tālruni vai e-pastu saistībā ar savām precēm un pakalpojumiem.

18. Izmaiņas Noteikumos un nosacījumos

Mēs esam tiesīgi aktualizēt vai grozīt šos Noteikumus un nosacījumus (tostarp mūsu Maksu un limitu sarakstu). Vismaz divus mēnešus iepriekš paziņojums par izmaiņām tiks publicēts mūsu tīmekļa vietnē vai nosūtīts pa e-pastu vai izmantojot mobilos sakaru līdzekļus. Turpinot izmantot Maksājumu pakalpojumus pēc divus mēnešus ilgā paziņojuma perioda beigām, jūs apstiprināt, ka sniedzat savu piekrišanu tam, ka aktualizētie vai grozītie Noteikumi un nosacījumi jums ir saistoši. Ja nevēlaties, lai tie jums būtu saistoši, jums nekavējoties jāpārtrauc Maksājumu pakalpojumu izmantošana saskaņā ar mūsu atcelšanas noteikumiem (skatīt 10. punktu).

19. Dažādi noteikumi

19.1. Mēs varam nodot savas tiesības, intereses vai pienākumus saistībā ar šo Līgumu jebkurai trešai personai (tostarp visas mūsu uzņēmuma un ar šo Līgumu saistīto aktīvu vai to ievērojamas daļas apvienošanas, konsolidēšanas vai iegādes ceļā), par to rakstiski paziņojot divus mēnešus iepriekš. Tas negatīvi neietekmēs jūsu tiesības vai pienākumus saistībā ar šo Līgumu.

19.2. Mēs neuzskatām, ka kādu no šī Līguma nosacījumiem varēs izmantot kāda persona, kura nav līgumslēdzēja puse, izņemot Banku sistēmas un to filiāles, kas var izmantot jebkuras tiesības, kādas tām ir piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu.

19.3. Atbrīvojumi vai piekāpšanās, kādas mēs jums varam atļaut, neietekmē mūsu tiesības un jūsu pienākumus saskaņā ar šo Līgumu.

19.4. Klients piekrīt, ka neizmantos Maksājumu pakalpojumus nelikumīgā veidā, un jūs piekrītat mums atlīdzināt zaudējumus tādu prasību vai tiesas procesu dēļ, kam par iemeslu bijusi Maksājumu pakalpojumu nelikumīga izmantošana.

19.5. Šis Līgums un tajā minētie dokumenti veido pilnīgu pušu vienošanos, un tas aizstāj visas iepriekšējās vienošanās, ko puses ir noslēgušas attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

19.6. Mēs informēsim par jebkādām izmaiņām, kas skar klientu. Visjaunākā informācija par nosacījumiem un maksām atrodama mūsu tīmekļa vietnē un klientu drošās pieslēgšanās zonā.

19.7. Šo Noteikumu un nosacījumu oficiālā versija ir angļu valodā. Attiecībā uz līgumsaistību izpildi, atbilstības nodrošināšanu vai piemērojamību juridiski saistoša ir vienīgi šo Noteikumu un nosacījumu versija angļu valodā.

19.8. Jūs varat papildināt savu Karti vai Kontu, iegādājoties WestStein e-kuponu, ko reglamentē īpaši WestStein e-kuponu Noteikumi un nosacījumi, kuri publicēti mūsu tīmekļa vietnē //www.weststeincard.com

20. Līdzekļu aizsardzība

Jūsu līdzekļus aizsargā tiesību akti. Gadījumā, ja „Prepaid Financial Services” kļūst maksātnespējīga, jūsu e-naudas līdzekļi ir aizsargāti pret citu kreditoru prasībām.

21. Normatīvais regulējums un piemērojamie tiesību akti

21.1. Maksājumu pakalpojumi, Karte un Konts ir maksājumu produkti, nevis noguldījumu, kredīta vai banku produkti, tādēļ uz tiem nav attiecināma Finanšu pakalpojumu kompensācijas sistēma (Financial Services Compensation Scheme).

21.1. Ciktāl vien to atļauj tiesību akti un neietekmējot jūsu likumīgās patērētāja tiesības, šim Līgumam un visiem strīdiem un prasībām, kas izriet no šī Līguma, tā priekšmeta vai sagatavošanas, vai rodas saistībā ar to, tā priekšmetu vai sagatavošanu (tostarp ārpuslīgumiski strīdi un prasības), piemērojami Anglijas un Velsas tiesību akti, šis Līgums un minētie strīdi vai prasības tiek interpretētas saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem, un Anglijas un Velsas tiesām attiecībā uz visu iepriekš minēto ir ekskluzīva piekritība.

22. Pakalpojumu maksu saraksts

Aktivizēšanas maksa un mēneša maksa

Kartes maksa € 9,99PLN 74,95

Mēneša apkalpošanas maksa € 1,00 PLN 5,00

Papildināšanas darījumi

Papildināšana internetā ar kredītkarti 3,50% min. €1,75 3,50% min. PLN 8,75

Papildināšana internetā ar debetkarti  € 1,75 PLN 8,75
Papildināšana ar kredītkarti, nosūtot īsziņu  3,50% min. €1,75 3,50% min. PLN 8,75
Papildināšana ar debetkarti, nosūtot īsziņu € 1,75 PLN 8,75
Pārskaitījums no WestStein kartes uz WestStein karti
(tikai no viena KYC kartes lietotāja otram KYC kartes lietotājam)
1,00% 1,00%
Papildināšana ar bankas pārskaitījumu € 0,80 PLN 4,00
Sērijveida papildināšana € 0,60 PLN 3,00
SEPA ienākošā maksājuma maksa € 0,55 n/a
SEPA izejošā maksājuma maksa € 0,55 n/a
SEPA izmeklēšanas maksa € 15,00 n/a

Darījumi, izmantojot īsziņas

Atlikuma pārbaudes īsziņa € 0,20 PLN 1,00
Pārskaitījums no WestStein kartes uz WestStein karti, izmantojot īsziņu 1,00% 1,00%
Bloķēšanas īsziņa € 0,20 PLN 1,00
Atbloķēšanas īsziņa € 0,20 PLN 1,00

Administratīvie darījumi

Nozagtas kartes aizvietošana € 10,00 PLN 50,00
Administrēšanas maksa € 10,00 PLN 50,00
Maksa par naudas izmaksu no kartes / maksa par kartes atlikuma izmaksu € 15,00 PLN 75,00
Klientu apkalpošanas maksa par zvanu € 1,00 PLN 5,00

Bankomāta izmantošana

Naudas izņemšana no bankomāta Eirozonā (no izņemtās summas) € 2,50 PLN 12,50
Naudas izņemšana no bankomāta ārpus Eirozonas (no izņemtās summas) €2,50 +1,5% PLN 12,50 +1,5%
Naudas izsniegšana vietējā veikalā € 2,50 PLN 12,50
Naudas izsniegšana veikalā ārzemēs (no izņemtās summas) €2,50 +1,5% PLN 12,50 +1,5%
Atlikuma pārbaude bankomātā €0,30 PLN 1,50

Darījumi tirdzniecības vietās

Darījumi tirdzniecības vietās Eirozonā € 0,00 PLN 0,00
Darījumi tirdzniecības punktos ārpus Eirozonas € 0,50 PLN 2,50
Iztērētās summas valūtas maiņa 3,00% 3,00%
Visas maksas par noraidīšanu € 0,50 PLN 2,50

Maksa par interaktīvo balss pakalpojumu (ivr)

Sākotnējais PIN pieprasījums € 0,00 PLN 0,00
Nākamais PIN pieprasījums € 1,75 PLN 8,75

Dažādas maksas

Maksa par neaktīvu karti
(pēc 90 kartes neizmantošanas dienām; aprēķina ik pēc 30 dienām, kamēr karte netiek lietota)
€ 2,00 PLN 10,00
PIN atklāšana tiešsaistē € 1,00 PLN 5,00
Maksājuma atmaksa € 40,00 PLN 200,00
Atlikuma pārbaude, izmantojot IVR € 2,00 PLN 10,00

Papildināšanas limiti — NON KYC līmenis

Sākotnējais minimālais papildinājums € 10,00 PLN 50,00
Sākotnējais maksimālais papildinājums € 2 500,00 PLN 10 000,00
Minimālais atkārtotais papildinājums € 10,00 PLN 50,00
Maksimālā bankomātā izņemamā summa dienā € 750,00 PLN 3 000,00
Maksimālā papildinājumu summa gadā € 2 500,00 PLN 10 000,00
Maksimālais kartes atlikums € 2 500,00 PLN 10 000,00

Papildināšanas limiti — KYC līmenis

Sākotnējais minimālais papildinājums  € 10,00 PLN 50,00
Sākotnējais maksimālais papildinājums € 2 500,00 PLN 10 000,00
Minimālais atkārtotais papildinājums € 10,00 PLN 50,00
Maksimālais atkārtotais papildinājums € 4 000,00 PLN 16 000,00
Maksimālā tirdzniecības vietās iztērējamā summa dienā € 5 000,00 PLN 20 000,00
Maksimālais papildinājums dienā € 4 000,00 PLN 16 000,00
Maksimālā bankomātā izņemamā summa dienā € 750,00 PLN 3 000,00
Maksimālā papildinājumu summa dienā € 4 000,00 PLN 16 000,00
Maksimālais kartes atlikums € 15 000,00 PLN 60 000,00

WestStein e-kupons

Spēkā no 2016.gada 1.jūnija

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus, jo tie regulē mūsu savstarpējās līgumattiecības attiecībā uz WestStein e-kupona maksājumu sistēmas izmantošanu.

1.2. Jūsu WestStein e-kuponu ir izsniedzis uzņēmums “Prepaid Financial Services Limited”, kura juridiskā adrese ir 5.stāvs, Langham House, 302-308 Regent Street, Londona W1B 3AT, United Kingdom (turpmāk tekstā – “PFS”).

1.3. Jūsu WestStein e-kuponu apkalpo SIA “WestStein”, kuras juridiskā adrese ir Lāčplēša iela 27-25, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk tekstā – “WestStein” vai “mēs”).

1.4. PFS kā elektroniskās naudas iestādi ar e-naudas licenci ir licencējusi un regulē Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības pārvalde.

1.5. Lai varētu iegādāties WestStein e-kuponu, jums jābūt vismaz astoņpadsmit (18) gadus vecam/-ai.

1.6. Iegādājoties vai izmantojot WestStein e-kuponu, jūs piekrītat uzņemties šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības.

1.7. Šo Noteikumu un nosacījumu oficiālā versija ir angļu valodā. Attiecībā uz līgumsaistību izpildi, atbilstības nodrošināšanu vai piemērojamību juridiski saistoša ir vienīgi e-kupona noteikumu un nosacījumu versija angļu valodā.

1.8. WestStein patur tiesības laiku pa laikam veikt izmaiņas šajos noteikumos un nosacījumos, divus mēnešus iepriekš paziņojot par visām izmaiņām savā tīmekļa vietnē //www.weststeincard.com. Izmaiņas stāsies spēkā divus mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas tīmekļa vietnē, un tās tiks piemērotas WestStein e-kupona maksājumu pakalpojuma izmantošanas kārtībai pēc minētā divu mēnešu perioda. Ja turpināsiet izmantot WestStein e-kuponu, tiks uzskatīts, ka esat pieņēmis un piekritis šīm izmaiņām. Ja jūs nepiekrītat izmaiņām, tad jums ir tiesības līdz izmaiņu spēkā stāšanās brīdim bez soda sankciju piemērošanas izbeigt šo Līgumu un bez maksas saņemt kompensāciju 7. punktā paredzētajā kārtībā.

1.9. WestStein e-kupona maksājumu sistēma jums sniedz iespēju veikt iemaksas savā WestStein priekšapmaksas MasterCard® kartē, neizmantojot banku kontus, kredītkartes vai debetkartes, izmantojot individuāli kodētus un šifrētus e-kupona Kodus, kas tiek izsniegti apmaiņā pret skaidru naudu.

1.10. Jūs varat jebkurā laikā lejupielādēt šo noteikumu un nosacījumu kopiju mūsu tīmekļa vietnē //www.weststeincard.com.

1.11. WestStein e-kuponi neparedz iespēju uzkrāt procentus no kupona Koda vērtības.

2. Noteikumu un nosacījumu pieņemšana

2.1. Kļūstot par WestStein e-kupona Koda Īpašnieku, jūs piekrītat uzņemties šajos noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības jebkādas WestStein e-kuponu maksājumu sistēmas izmantošanas sakarā.

2.2. Jūs kļūstat par WestStein e-kupona Koda Īpašnieku:

2.2.1. iegādājoties WestStein e-kupona Kodu no WestStein sadarbības partnera e-kuponu izplatīšanā; vai

2.2.2. saņemot dāvanā WestStein e-kupona Kodu kopā ar tā saņemšanas pierādījumu, tostarp oriģinālo kupona čeku.

2.3. Jūs vairs neesat WestStein e-kupona Koda Īpašnieks, tiklīdz:

2.3.1. jūs iesniedzat kupona Kodu //www.weststeincard.com un kupons tiek apstiprināts; vai

2.3.2. kāda cita persona kļūst par kupona Īpašnieku un ir atzīta par kupona Īpašnieku.

2.4. Šā Līguma darbība tiek uzskatīta par automātiski izbeigtu:

2.4.1. tiklīdz jūs pārstājat būt par Īpašnieku;

2.4.2. tiklīdz beidzas WestStein e-kupona Koda derīguma termiņš. Tas neietekmēs jūsu tiesības uz kompensāciju, kas izklāstītas zemāk.

2.5. Mēs paturam tiesības atteikties apstiprināt WestStein e-kupona Kodu un summu, ja mums ir pamatotas aizdomas, ka ir pārkāpti vai varētu tikt pārkāpti jebkāda spēkā esošā tiesību akta vai normatīvā akta noteikumi.

2.6. Jūs piekrītat neizmantot WestStein e-kuponu maksājumu sistēmu nelikumīgos nolūkos. Ja WestStein e-kupons tiks izmantots, pārkāpjot šos noteikumus un nosacījumus, jūs tiksiet saukts/-a pie pilnas atbildības. Jūs piekrītat aizsargāt PFS no sekām, ko var radīt šāda neatļauta vai ļaunprātīga izmantošana.

2.7. Jūs piekrītat saglabāt WestStein e-kupona iegādes pierādījumu, tostarp oriģinālo kupona čeku. Jūs arī piekrītat, ka WestStein var pieprasīt uzrādīt šo iegādes pierādījumu, lai pārliecinātos, ka esat WestStein e-kupona Koda Īpašnieks, kā noteikts 2.2. punktā.

3. WestStein e-kupona iegāde

3.1. WestStein e-kuponu Kodus pārdod uzņēmumi, kurus kā sadarbības partnerus ir apstiprinājis WestStein/ PFS un noslēdzis ar tiem līgumu (turpmāk tekstā – “Sadarbības partneri”).

3.2. Sadarbības partneri var pārdot WestStein e-kuponu Kodus, izmantojot savu mazumtirdzniecības tīklu (turpmāk tekstā – “Mazumtirgotāji.

3.3. WestStein neatbild par tādu kuponu Kodu derīgumu, kurus ir pārdevusi persona vai uzņēmums, kas nav WestStein Sadarbības partneris, ar kuru ir noslēgts līgums, un par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas izriet no kuponu Kodu iegādes no iepriekšminētajām personām vai uzņēmumiem (neatkarīgi no tā, vai šāds kupona Kods jums ir nodrošināts tiešā vai pastarpinātā veidā).

3.4. WestStein e-kuponi parasti tiek nodrošināti šādās fiksētās nominālvērtībās: €10, €11, €20, €50, €100 un €150 saskaņā ar konkrētā valstī spēkā esošiem reglamentējošiem ierobežojumiem, kā arī šiem noteikumiem un nosacījumiem.

3.5. Jūs varat iegādāties WestStein e-kuponu tikai no Mazumtirgotāja, samaksājot uz WestStein e-kupona nodrukāto vērtību (turpmāk tekstā – “Vērtība”).

3.6. Vienas dienas ietvaros varat aktivizēt līdz trim WestStein e-kuponu Kodiem ar kopējo dienas limitu EUR 450 vērtībā un mēneša limitu – EUR 2500 vērtībā. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem šāda veida kuponu Kodiem un to izmantošanu.

3.7. Katram WestStein e-kuponam ir piešķirts unikāls kods (turpmāk tekstā – “Kods”). Iegādājoties WestStein e-kuponu, Mazumtirgotājs jums izsniegs papīra kuponu, uz kura kopā ar pārējo informāciju ir norādīts jūsu Kods. Lai papildinātu savu WestStein MasterCard karti, jums jāizmanto šis Kods.

3.8. Ja konstatējat, ka jūsu WestStein e-kuponam ir defekts, jums par to nekavējoties jāpaziņo mums, zvanot vai sūtot e-pastu (+371 6 550 999 5 vai cardservices@weststeincard.com). Ja defekta novēršana nav iespējama, mēs jums piešķirsim jaunu WestStein e-kuponu. Jūs piekrītat iesniegt mums attiecīgo/-s čeku/-s un informāciju par bojātā WestStein e-kupona iegādi, lai mēs varētu pienācīgi izpētīt situāciju.

3.9. Personas, kas nav Mazumtirgotāji, nedrīkst veikt WestStein e-kuponu tālākpārdošanu.

4. WestStein veikta WestStein e-kuponu izpirkšana

4.1. Katrs piešķirtais WestStein e-kupona Kods būs derīgs 90 dienas no iegādes datuma, kas norādīts uz kupona (turpmāk tekstā – “Derīguma termiņš”). Iegādes datums ir diena, kurā WestStein e-kupons ir izsniegts ar aktīvu standarta statusu un var tikt izmantots maksājuma veikšanai, kā noteikts tālāk 5. punktā.

4.2. Ja līdz Derīguma termiņa beigām jūs neiesniegsiet informāciju par WestStein e-kupona Kodu savas WestStein MasterCard kartes papildināšanai tīmekļa vietnē //www.weststeincard.com, tiks uzskatīts, ka jūs pilnvarojat WestStein automātiski atpirkt jūsu kuponu jūsu vārdā. Tādējādi, ja iesniegsiet savu WestStein e-kupona Kodu pēc Derīguma termiņa beigām, to vairs nebūs iespējams izmantot maksājuma darījumam, un WestStein nav pienākuma to apstiprināt maksājuma veikšanai.

5. Maksājumu veikšana ar WestStein e-kuponiem

5.1. Jums jāizturas pret e-kuponiem tā, it kā tie būtu skaidra nauda. Ja pazaudējat kuponu, jums var nākties uzņemties ar to saistītos zaudējumus.

5.2. Jūs varat izmantot WestStein e-kuponu maksājumu sistēmu, lai papildinātu savu WestStein MasterCard karti tīmekļa vietnē //www.weststeincard.com.

5.3. WestStein e-kuponu Kodi ir unikālas burtu un ciparu vai ciparu kombinācijas. Katrs kuponu Kods attiecas uz atsevišķu kuponu ar konkrētu norādīto nominālo summu un valūtu. Ja kupona Kods un attiecīgā summa, kas ir iesniegta WestStein apstiprināšanai, atbilst izsniegšanas datiem, WestStein apstiprinās tā derīgumu.

5.4. WestStein nav pienākuma identificēt personu, kas iesniedz kupona Kodu, kā arī pārbaudīt samaksāto summu. Iesniedzot kupona Kodu apmaksai, jūs garantējat, ka esat likumīgais/-ā kupona Koda Īpašnieks/-ce un jums ir tiesības to izmantot. Ja jums ir aizdomas par jebkādu ļaunprātīgu izmantošanu, jums ir nekavējoties jāsazinās ar mums.

5.5. Tiklīdz WestStein būs pārliecinājies, ka iesniegtais kupona Kods un summa ir apstiprināma un pārskaitīs līdzekļus uz Īpašnieka WestStein MasterCard karti, WestStein vairs nav iespējas atsaukt šādu apstiprinājumu, tādējādi kupona Kods un summa tiks uzskatīta par izmantotu, un tās atkārtota izmantošana vairs nebūs iespējama.

5.5. WestStein e-kuponu daļēja izmantošana nav iespējama.

5.6. Maksājumu veikšana ar WestStein e-kuponu Kodiem ir pielīdzināma maksājumu veikšanai ar skaidru naudu, proti, jūs pats/-i parasti veicat savu maksājumu uzskaiti.

6. WestStein e-kuponu Kodu drošība

6.1. Visa atbildība par jūsu WestStein e-kupona Koda drošību un saglabāšanu gulstas uz jums. Jums ir jāglabā savs WestStein e-kupona Kods drošībā, nepieļaujot, ka tam piekļūst trešās puses, kurām uz to nav tiesību. Nepiešķiriet savu kupona Kodu nevienai trešai personai, kurai uz to nav tiesību.

6.2. Jums ir jāpārbauda, vai jūsu WestStein e-kupona čekā ir norādīts kupona Kods un sērijas numurs. Ja nevarat salasīt savu kupona Kodu un sērijas numuru vai domājat, ka apstiprinājums ir kādā veidā bojāts, jums ir jāinformē mūs, zvanot vai rakstot e-pastu (+371 6550 9995 vai cardservices@weststeincard.com), norādot WestStein e-kupona sērijas numuru. Mēs jums piešķirsim jaunu WestStein e-kupona Kodu. Ja nevarat salasīt WestStein e-kupona Kodu, bet varat izlasīt sērijas numuru, jums jānosūta skenēta WestStein e-kupona kopija uz to Sadarbības partnera e-pasta adresi, kas ir norādīta uz WestStein kupona, vai uz kopēju e-pasta adresi cardservices@weststeincard.com. Pēc sekmīgas pārbaudes mēs jums nosūtīsim jaunu WestStein e-kuponu.

6.3. WestStein nav pienākuma pārbaudīt, vai persona, kas iesniedz kupona Kodu un summu, izmantojot tīmekļa vietni //www.weststeincard.com, ir WestStein e-kupona Koda Īpašnieks/-ce vai ir citādā veidā tiesīga izmantot šo Kodu.

6.4. Ja esat pazaudējis/-usi WestStein e-kupona Kodu, varat sazināties ar WestStein, rakstot uz cardservices@weststeincard.com un pieprasot reģistrēt jūsu kupona Kodu kā pazaudētu. Jums būs jāpaziņo kupona Kods, summa, valūta, kupona iegādes datums, laiks un vieta, kā arī jāiesniedz kupona iegādi apliecinošs dokuments.

6.5. Ja uzskatāt, ka kāda no jūsu WestStein e-kupona transakcijām ir veikta kļūdaini, jums par to mums ir jāpaziņo pēc iespējas ātrāk, taču ne vēlāk kā 13 mēnešu laikā kopš summas debetēšanas datuma. Pirms jūsu prasības izskatīšanas mēs varam jums pieprasīt apmaksāt rēķinu par atmaksu vai prasības izskatīšanu divdesmit eiro (EUR 20) apmērā.

6.6. Jūs pārstājat būt par WestStein e-kupona Īpašnieku, ja sniedzat informāciju par WestStein e-kupona Kodu kādai citai personai (skatīt 2.3.2. punktu), neatkarīgi no tā, vai šī persona rīkojas nelikumīgi vai ir vainojama nepatiesas informācijas sniegšanā.

7. Kompensācija

7.1. Latvijā, kur PFS darbojas saskaņā ar Finanšu uzraudzības pārvaldes izsniegtu licenci, jūs varat pieprasīt kompensāciju par WestStein e-kupona Kodu.

7.1.1. Jūsu tiesības pieprasīt kompensāciju stājas spēkā datumā, kurā veicat kupona iegādi (skatīt 4.1. punktu), un ir spēkā 7 gadus.

7.1.2. Kompensācijas pieprasīšanas brīdī kupona Kodi nedrīkst būt izmantoti.

7.1.3. PFS patur tiesības noraidīt kompensācijas pieteikumu, ja nevarat pierādīt, ka esat WestStein e-kupona Koda Īpašnieks/-ce, kā noteikts 2.2. punktā. Tāpēc jums ir jāsaglabā iegādes pierādījums, tostarp oriģinālais kupona čeks.

7.2. Lai iesniegtu kompensācijas pieteikumu, jums būs jāsazinās ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu. Jums arī būs jāiesniedz savu identitāti apliecinošs dokuments, pierādījums par jūsu adresi, informācija par oriģinālo kuponu un jebkāda cita veidlapā prasītā informācija, nosūtot to pa pastu vai citādā WestStein norādītajā veidā.

7.3. WestStein iekasēs administrēšanas maksu par kompensācijas pieprasījuma apstrādi, un maksa būs norādīta patērētāja kompensācijas pieteikuma veidlapā, kas ir pieejama Bieži uzdoto jautājumu (FAQ) sadaļā tīmekļa vietnē https://vouchers.prepaidfinancialservices.com. Kompensējamā summa tiks pārskaitīta tieši uz jūsu bankas kontu.

7.3.1. Ja kompensācijas pieteikums iesniegts 90 dienu laikā no dienas, kad jums tika izsniegts kupons, tiks ieturēta maksa par pakalpojumu 10 % apmērā no kupona nominālvērtības, piemērojot minimālo maksu EUR 10.00 vai līdzvērtīgā apmērā citā valūtā.

7.3.2. Ja kompensācijas pieteikums iesniegts gada laikā no 7.3.1. punkta noteiktā perioda beigām, maksa netiks ieturēta.

7.3.3. Ja kompensācijas pieteikums iesniegts pēc 7.3.2. punktā minētā perioda, tiks piemērota maksa par pakalpojumu 15 % apmērā no nominālvērtības, piemērojot minimālo maksu EUR 30.00 apmērā. Maksa par pakalpojumu pieaug par 5 % par katriem 12 mēnešiem līdz pat 7.1.1. punktā norādītā perioda, kurā varat pieprasīt kompensāciju, beigām.

7.4. Par visām izmaiņām prasībās attiecībā uz kompensāciju tiks ziņots tīmekļa vietnē //www.weststeincard.com. Izmaiņas stāsies spēkā divus mēnešus pēc paziņojuma publicēšanas tīmekļa vietnē, un tās tiks piemērotas WestStein e-kupona maksājumu pakalpojuma izmantošanas kārtībai pēc minētā divu mēnešu perioda.

8. Sūdzības

8.1. Ja jums ir sūdzības par WestStein e-kuponu maksājumu sistēmu, lūdzu, vispirms centieties atrisināt problēmu, sazinoties ar WestStein e-kuponu klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni vai e-pastu, kas norādīts tīmekļa vietnē //www.weststeincard.com.

8.2. Ja pēc atbildes saņemšanas no mūsu klientu apkalpošanas komandas jūs esat neapmierināts/-a ar iznākumu, lūdzu, sazinieties ar sūdzību administratoru (Prepaid Financial Conduct Ltd, 5.stāvs, Langham House, 302-308 Regent Street, Londona W1B 3AT) personiski vai pa e-pastu complaints@prepaidfinancialservices.com.
Ja “Prepaid Financial Conduct” sūdzību administrators nevar atrisināt jūsu sūdzību un vēlaties ar to vērsties augstākā instancē, lūdzu, sazinieties ar Finanšu ombuda dienestu, kura adrese ir South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London, E14 9SR. Sīkāka informācija par pakalpojumiem, ko sniedz Finanšu ombuda dienests, ir pieejama tīmekļa vietnē www.financial-ombudsman.org.uk.

9. Identifikācija

9.1. Iegūstot WestStein e-kupona Kodu, jūs piekrītat, ka WestStein ir tiesības veikt “pazīsti savu klientu” (KYC – Know Your Customer) pārbaudes, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem, kā arī gadījumā, ja WestStein ir radušās aizdomas par WestStein e-kuponu maksājumu sistēmas krāpniecisku un/vai ļaunprātīgu izmantošanu. Jūs arī apņematies pilnībā sadarboties, lai nodrošinātu, ka WestStein saņem KYC pārbaužu veikšanai nepieciešamo informāciju WestStein noteiktajā laikposmā.

10. Līguma darbības izbeigšana

10.1. WestStein var nekavējoties izbeigt šā līguma darbību, ja:

10.1.1. jūs pārkāpjat kādu no šajā līgumā izklāstītajiem nosacījumiem; vai

10.1.2. mums ir pamats uzskatīt, ka ir pieļauts vai varētu tikt pieļauts kāds ar WestStein e-kuponu maksājumu sistēmu saistīts pārkāpums, krāpšana vai ļaunprātīga izmantošana.

11. Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana

11.1. WestStein nesniedz nekādas garantijas vai apgalvojumus, ka tā WestStein e-kuponu maksājumu sistēma būs pieejama visu laiku.

11.2. WestStein patur tiesības pārtraukt sistēmas darbību, lai veiktu apkopes darbus vai sistēmas atjaunināšanu, ja uzskata to par nepieciešamu. WestStein pieliks visas nepieciešamās pūles, lai pēc iespējas saīsinātu periodus, kuros sistēma nav pieejama, un iespēju robežās paziņos par šādiem pārtraukumiem savā tīmekļa vietnē.

12. Garantiju un apgalvojumu atruna

12.1. WestStein atsakās no visām ar šo līgumu saistītajām garantijām un jebkāda veida tiešām vai netiešām klauzulām, kas izriet no Anglijas vispārējām tiesībām (“common law”), tostarp jebkādām garantijām par derīgumu pārdošanai, piemērotību konkrētam nolūkam vai autortiesību nepārkāpšanu, un ar šo pušu noslēgtais līgums izslēdz visu iepriekšminēto. WestStein neatbild par nespēju nodrošināt pakalpojumus, preces vai procesus, ko ir izraisījušas trešās personas – procesējošās kompānijas vai ārpakalpojumu sniedzēji (ja WestStein ir pielicis saprātīgas pūles, lai šādas trešās personas nodrošinātu pakalpojumus, preces vai procesus).

13. Atbildības ierobežojums

13.1. Jūs atzīstat, ka WestStein nodrošina vienīgi maksājumu sistēmu un ka zināma atbildības ierobežošana no WestStein puses šāda veida līgumā ir pamatota un ierasta prakse.

13.2. Tāpēc jūs piekrītat, ka WestStein neatbild par: jebkādiem kavējumiem šajā līgumā paredzēto WestStein saistību izpildē, kas izriet no sistēmas apkopes vai atjaunināšanas darbiem vai sistēmas kļūmēm, vai citām norisēm, kas ir ārpus mūsu kontroles; jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu (tostarp tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai kaitējumu vai peļņas, uzņēmējdarbības, ieņēmumu vai iespēju zaudējumu), kas izriet no šajā līgumā paredzēto WestStein pienākumu laicīgas neizpildes vai nespējas veikt šos pienākumus (izņemot WestStein pienākumu kompensēt e-kupona vērtību saskaņā ar 7. punktu). Šajā līgumā paredzēto nosacījumu mērķis nav izslēgt vai ierobežot abu pušu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem nolaidības dēļ.

13.3. WestStein atbildība nekādā gadījumā nepārsniegs jums izsniegtā WestStein e-kupona Koda nominālvērtību,izņemot nāves vai miesas bojājumu gadījumus nolaidības dēļ.

13.4. “Prepaid Financial Services” kompensāciju shēma nav attiecināma uz WestStein e-kuponu Kodiem. Nav spēkā neviena cita kompensāciju shēma, kas sedz zaudējumus, kas pieteikti saistībā ar WestStein e-kuponu Kodiem. Taču jūsu līdzekļus aizsargā likums; ja PFS kļūst maksātnespējīga, jūsu e-kuponā ieguldītie līdzekļi ir aizsargāti pret citu kreditoru prasībām.

14. Zaudējumu atlīdzināšana

14.1. Ar šo jūs atbrīvojat WestStein no atbildības un piekrītat aizstāvēt WestStein no pretenzijām saistībā ar jebkādiem zaudējumiem, prasībām, prasījumiem, bojājumiem vai izdevumiem (tostarp pamatotām juridiskajām izmaksām) un saistībām, kas izriet no jebkādām trešo pušu prasībām saistībā ar jūsu veikto WestStein e-kuponu maksājumu sistēmas izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī novērst kaitējumukaitējumu, kas WestStein tieši vai netieši radies tāpēc, ka esat pārkāpis/-usi vai neesat ievērojis/-usi šajā līgumā paredzētos pienākumus.

15. Datu aizsardzība

15.1. Kad iegādājaties WestStein e-kuponu no Mazumtirgotāja, mēs neievācam nekādus personas datus. Personas dati tiek ievākti tad, kad tos sniedzat mūsu tīmekļa vietnē. Visi personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar mūsu konfidencialitātes politiku, kas ir izklāstīta tīmekļa vietnē //www.weststeincard.com.

16. Dažādi noteikumi

16.1. WestStein e-kupons tiek izsniegts eiro (€), un to iespējams izmantot tikai maksājumu veikšanai eiro valūtā.

16.2. Šim līgumam piemērojami Anglijas likumi, un abas puses pakļaujas ekskluzīvai Anglijas tiesu iestāžu jurisdikcijai.

16.3. PFS patur tiesības piešķirt, pārjaunot vai nodot savas šajā līgumā noteiktās saistības jebkurai trešai personai vai noslēgt par tām apakšlīgumu ar jebkuru trešo personu.

16.4. Saskaņā ar 1999. gada Likumu par līgumiem (Trešo pušu tiesības) nekas šajā līgumā nerada jebkādas tiesības trešajām personām, kuras nav šā līguma puse.

16.5. Ja tiek konstatēts, ka kāds no šā līguma punktiem vai daļām ir nelikumīga vai nav izpildāma, tas neietekmē pārējā līguma likumību un izpildāmību.

16.6. Ja WestStein neizpilda vai kavē kādu šajā līgumā paredzēto tiesību izpildi, tas nav uzskatāms par atteikšanos no šīm tiesībām, kā arī neliegs iespēju turpmāk izmantot vai piemērot minētās tiesības.

16.7. Šis līgums atspoguļo visu mūsu savstarpējo vienošanos saistībā ar WestStein e-kuponu maksājumu sistēmas nodrošināšanu un aizstāj jebkuras iepriekšējas ar to saistītas vienošanās un līgumus.

17. Maksas

17.1. Kupona aktivizācijas maksa ir 5,5 % apmērā no kupona nominālvērtības. Maksa tiek ieturēta no jūsu WestStein MasterCard konta uzreiz pēc sekmīgas kupona aktivizācijas. Minimālā maksa ir EUR 1,00.

17.2. Maksas:

Kupona aktivizācija 5,5 %, bet ne mazāk kā EUR 1,00
Administrēšanas maksa par kompensācijas pieteikuma apstrādi:
Prasība, kas iesniegta 90 dienu laikā pēc izsniegšanas diena 10 %, bet ne mazāk kā EUR 10,00
Prasība, kas iesniegta vēlāk nekā pēc 1 gadu un 90 dienas pēc izsniegšanas dienas 15 %, bet ne mazāk kā EUR 30,00 + 5 % par katru nākamo gadu